การกู้เงินผ่านธนาคารใหญ่ๆ เคยเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะมีเงื่อนไขมากมาย มีหลายขั้นตอนในการตรวจสอบทำให้ใช้เวลานานในการอนุมัติ จนทำให้หลายคนหันไปพึ่งนายทุนนอกระบบ ซึ่งต้องแลกมาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงและเสี่ยงเป็นอันตรายกับตนเองและคนรอบข้างหากชำระเงินคืนไม่ตรงกำหนด จะดีกว่าไหม หากการกู้เงินทำได้ง่ายและเร็วขึ้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ มีเงื่อนไขน้อยกว่า และได้ผลประโยชน์สูงสุดทั้งผู้กู้และผู้ปล่อยกู้ เราจึงขอนำเสนอนวัตกรรมการปล่อยสินเชื่อระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือที่เรียกว่า Peer To Peer Lending หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า P2P

Peer To Peer Lending หรือ P2P เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลต่อบุคคลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยไม่ผ่านตัวกลางใดๆ บริษัทที่ให้บริการกู้เงินประเภทนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ในการกู้เงิน และคัดกรองผู้กู้ที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปและผู้ปล่อยกู้ที่เป็นนายทุนหรือบุคคลธรรมดาทั่วไปที่ผ่านคุณสมบัติทั้งสองฝ่าย เพื่อทำให้การกู้เงินเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้กู้และผู้ปล่อยกู้สามารถวางใจได้ในเรื่องความปลอดภัย การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ถือเป็นอีกนวัตกรรมที่ช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน และยังทำให้ค่าบริการรวมถึงดอกเบี้ยถูกตามไปด้วย เป็นผลทำให้ผู้กู้นั้นสามารถกู้เงินได้ถูกลงและผู้ปล่อยกู้สามารถปล่อยกู้โดยได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ถือว่าได้ผลประโยชน์ทั้งกับบริษัทที่ให้บริการเองและลูกค้า

ตลาดเงินกู้ออนไลน์เป็นจริงแล้วในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศยักษ์ใหญ่ที่มีตลาดเงินทุนใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และสหรัฐอาหรับเอมิเรต ซึ่งเปิดให้บริการกู้เงินแบบ Peer To Peer Lending ระหว่างบุคคลต่อบุคคล ซึ่งเป็นผลทำให้ความเป็นอยู่ของประชากรและเศรษฐกิจประเทศดีขึ้น ในด้านฝั่งไทยเอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังเร่งร่วมมือกันเพื่อทำให้ธุรกรรมการกู้เงินแบบ Peer To Peer หรือ P2P ถูกต้องตามกฎหมาย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกับผู้คนที่สนใจลงทุน ซึ่งกฎหมายและข้อบังคับใช้เกี่ยวกับธุรกรรมประเภทนี้มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปีนี้ ถือเป็นข่าวดีของบริษัทฟินเทคหลายบริษัทที่กำลังตั้งตารอจะเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ สดางค์ดี เพียร์พาวเวอร์ บีไฮฟ์ ได้เงิน และอื่นๆ

https://www.finder.com/peer-to-peer-lending